icong-logo-white new.png

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003

作品主要公共收藏:

美国保险公司纽约总部

美国保险公司印地安那波利斯

夏威夷东西中心

汉特顿博物馆

泽西市博物馆

江苏美术馆,

蒙克莱尔艺术博物馆

南京艺术学院

南京博物院

南通博物苑

纳野斯博物馆

中国美术馆

中国国家博物馆

纽瓦克艺术博物馆

新泽西州立艺术博物馆

奥林匹克美术展览委员会

青海省博物馆

罗格斯大学

纽约联合国总部

泽姆利博物馆        

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003

超越东方与西方联合国总部个人艺术展览,纽约,2003